Atsinaujinančių elektros išteklių diegimas įmonėje

 


UAB „DP acetate“ atlikusi energijos vartojimo auditą numatė AEI panaudojimo galimybes įmonėje ir pateikė paraišką dėl
1000 kW galios saulės elektrinės įrengimo ant įmonės pastato stogo. Projekto paraiška teigiamai įvertinta ir pasirašyta
finansavimo sutartis, pagal kurią projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal 2021 –2027 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS
IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)“.

Numatyta bendra projekto vertė – 757 802,45 Eur iš jų Regioninės plėtros fondo dalis 300 000,00 Eur.

Šis projektas prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį
naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus
išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Projekto trukmė: nuo 2023-10-02 iki 2024-09-30