EKOINOVACINIŲ SPRENDIMŲ DIEGIMAS

UAB „DP acetate” projekto metu planuoja atlikti gamybos technologinį auditą, ekologinio projektavimo ir Aplinkos Apsaugos Vadybos Sistemų sertifikavimo veiklas.

Projekto tikslas – Didinti ekoinovacinių sprendimų diegimą pramonės įmonėje. Projekto veiklos tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo (kūrybingumo) horizontaliojo principo.

Trukmė: 03/2024 – 03/2026
Projekto vertė: 32.130
ES finansavimas: 15.000
 


 

Atsinaujinančių elektros išteklių diegimas įmonėje


UAB „DP acetate“ atlikusi energijos vartojimo auditą numatė AEI panaudojimo galimybes įmonėje ir pateikė paraišką dėl 1000 kW galios saulės elektrinės įrengimo ant įmonės pastato stogo. Projekto paraiška teigiamai įvertinta ir pasirašyta finansavimo sutartis, pagal kurią projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos pagal 2021 –2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DIEGIMĄ PRAMONĖS ĮMONĖSE (VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONAS)“.

Numatyta bendra projekto vertė – 757 802,45 Eur iš jų Regioninės plėtros fondo dalis 300 000,00 Eur.

Šis projektas prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

Projekto trukmė: nuo 2023-10-02 iki 2024-09-30